Lidvard Arvesen AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Lidvard Arvesen AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Denne rapporten kan sendes ved forespørsel.

Vår Miljøpolicy:

Lidvard Arvesen AS har utarbeidet en miljøpolicy som beskriver hvorfor, hvordan og sammen med hvem miljøarbeidet gjennomføres. Lidvard Arvesen AS skal til enhver tid hjelpe kundene med å finne de beste miljøvennlige produkter og løsninger.

  • Lidvard Arvesen AS legger vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Miljø er derfor et prioritert satsningsområde for konsernet. Konsernet skal ta ansvar for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø.
  • Lidvard Arvesen AS sin miljøvisjon er å «jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling»
  • Bedriften skal være proaktivt og kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner i tillegg til å følge lovkrav. Miljøarbeidet er forankret i styringsprosesser i bedriften og følges opp regelmessig igjennom mål, planer og rapportering.
  • Kunder, eier, medarbeidere og leverandører er hoved interessentene i bedriftens miljøarbeid. Samtlige interessentgrupper skal ivaretas i miljøstrategien.

Miljøpolicyen utgjør grunnlaget for å fastsette og følge opp våre miljømål.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Lidvard Arvesen AS, send oss gjerne dine forslag til post@lakd.no

Notodden

Semsveien 44B,
3676 Notodden

E: post@lakd.no
T: 35 02 75 00

Rjukan

Håndverkergata 1,
3660 Rjukan

E: post@lakd.no
T: 35 02 75 20

Kongsberg

17.mai gata 5,
3611 Kongsberg

E: post@lakd.no
T: 35 02 75 00